Trang chủ » Xã Hội » Cát Hải: Phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2015

Cát Hải: Phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2015

Cát Hải: Phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2015. Huyện Cát Hải triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn 6 xã gồm: Xuân Đám, Gia Luận, Phù Long, Hiền Hào, Trân Châu, Việt Hải. Đến giữa tháng 11-2015, huyện Cát Hải đạt trung bình 14,3/19 tiêu chí NTM, phấn đấu hết năm 2015 cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, trở thành huyện đầu tiên của thành phố về đích xây dựng NTM.

Các xã đạt bình quân 14,3/19 tiêu chí

Phó chủ tịch UBND huyện Cát Hải Nguyễn Hoàng Minh cho biết, toàn huyện hiện còn 9 tiêu chí chưa đạt, tính bình quân các xã đạt 14,3/19 tiêu chí NTM, tăng 10 tiêu chí/xã so với năm 2011. Dự kiến năm 2015 toàn huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí còn lại. Đến nay, huyện hoàn thành các tiêu chí: quy hoạch; điện; cơ sở vật chất văn hóa; bưu điện; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; hình thức tổ chức sản xuất; y tế; văn hóa; hệ thống chính trị; an ninh trật tự. Riêng xã Xuân Đám hoàn thành 16/19 tiêu chí, là xã đạt kết quả tốt nhất, tiếp đó là các xã Phù Long, Trân Châu, Việt Hải đều hoàn thành 15/19 tiêu chí. Hai xã đạt thấp là xã Gia Luận đạt 12/19 và Hiền Hào đạt 13/19 tiêu chí.

Sự đổi mới trong xây dựng NTM ở Xuân Đám khá rõ rệt từ diện mạo thôn xóm đến đời sống người dân. Bí thư Đảng ủy xã Xuân Đám Trần Nam Thái cho biết, trong số 39 nội dung của 19 tiêu chí xây dựng NTM, xã đạt 35 nội dung, trong đó, có các nội dung khó thực hiện như chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định theo tiêu chí môi trường; tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa. Đặc biệt, 100% số trường học các cấp trên địa bàn xã Xuân Đám được kiên cố hóa, có các điều kiện cơ sở vật chất khác bảo đảm phục vụ dạy và học và hơn 70% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ theo quy định. Đây là xã duy nhất trên địa bàn huyện hoàn thành tiêu chí về giáo dục, trong khi các xã còn lại chỉ đạt 50% tiêu chí thể hiện nỗ lực rất lớn của xã trong bối cảnh địa phương khó khăn về địa hình, về phát triển KTXH.

Lãnh đạo huyện Cát Hải và các đơn vị chức năng kiểm tra kết quả làm đường giao thông trong xây dựng nông thôn mới ở xã Xuân Đám
Lãnh đạo huyện Cát Hải và các đơn vị chức năng kiểm tra kết quả làm đường giao thông trong xây dựng nông thôn mới ở xã Xuân Đám

Bí thư Huyện ủy Cát Hải Bùi Trung Nghĩa khẳng định, yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện xây dựng NTM là nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, phong trào từng bước đi vào tâm thức của mỗi người dân, tạo đà cho các địa phương xây dựng và phát triển KTXH. Điều dễ nhận thấy ở Cát Hải là diện mạo nông thôn, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

Gỡ khó bằng cơ chế đặc thù

Tuy nhiên, những khó khăn trong xây dựng NTM ở Cát Hải là không nhỏ. Theo Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hoàng Minh, phong trào xây dựng NTM ở một số xã, đơn vị chưa thực sự sâu rộng. Do vậy, việc khai thác, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân còn hạn chế. Có nơi xây dựng NTM với tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Mặt khác, với các xã xây dựng NTM ở Cát Hải, sản xuất nông nghiệp nhìn chung phát triển theo chiều rộng, hiệu quả thấp, thiếu bền vững. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tiêu chí về thu nhập của người dân chưa hoàn thành. Ngoài xã Phù Long, hiện còn 5 xã chưa hoàn thành tiêu chí này là Xuân Đám, Trân Châu, Hiền Hào, Gia Luận, Việt Hải. Theo Bí thư Đảng ủy xã Xuân Đám Trần Nam Thái, địa phương xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp, là xã thuần nông. Để thực hiện tiêu chí thu nhập, xã tiến hành thay đổi về phương thức và mô hình sản xuất như trồng rau, chăn nuôi, nuôi ong lấy mật, làm du lịch theo hướng tăng diện tích và hiệu quả lao động. Nhưng hiệu quả chưa rõ ràng, vì cần có thời gian, quá trình để tăng thu, tạo thu nhập ổn định cho người dân. Cát Hải cũng khó khăn trong thực hiện tiêu chí chợ nông thôn vì tập mật độ dân cư các xã thưa thớt, số hộ ít nên việc hình thành mỗi xã một chợ không phù hợp thực tiễn địa phương.

Trong xây dựng NTM ở Cát Hải, hiện còn 5/39 nội dung ở một số tiêu chí chưa hoàn thành như: đường trục thôn, đường trục chính nội đồng trong tiêu chí giao thông; tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa do xã quản lý trong tiêu chí thủy lợi; điểm giao dịch hàng hóa trong tiêu chí chợ nông thôn; thu nhập bình quân đầu người trong tiêu chí thu nhập và tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tiêu chí giáo dục. Đó là các nội dung đã, đang triển khai và đạt kết quả tiệm cận yêu cầu đặt ra trong tiêu chí xây dựng NTM. Do vậy, huyện và các xã đang dồn lực thực hiện để đạt tiêu chí đề ra, cơ bản về đích các nội dung, tiêu chí xây dựng NTM theo yêu cầu. Để bảo đảm hoàn thành xây dựng NTM trên địa bàn phù hợp điều kiện thực tế, dân sinh trong các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải Phạm Văn Hà cho rằng, thành phố cần có cơ chế hỗ trợ đầu tư đặc thù đối với các công trình hạ tầng KTXH, phát triển sản xuất cho các xã biển, hải đảo. Đồng thời, hỗ trợ nguồn lực để phát triển sản xuất, liên kết quảng bá thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.

Theo BHP

Translate »