Trang chủ » Thời Sự » Tình hình phát triển quận Dương Kinh từ 2010 – 2015

Tình hình phát triển quận Dương Kinh từ 2010 – 2015

Tình hình phát triển quận Dương Kinh từ 2010 – 2015. Là quận mới thành lập, 5 năm qua nhiều thử thách đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Dương Kinh. Vượt qua khó khăn trở ngại, Đảng bộ quận làm tốt vai trò, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ nhất, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng để quận tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của quận cửa ngõ phía đông nam thành phố, tạo sự phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo

5 năm qua, quận Dương Kinh triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ quận, Đại hội 14 Đảng bộ thành phố, Đại hội 11 của Đảng với xuất phát điểm thấp cả về hạ tầng KT-XH cũng như giao thông đô thị, quá trình đô thị hóa mới hình thành và thiếu đồng bộ, đội ngũ cán bộ luôn biến động, năng lực và trình độ chưa đồng đều… Trong bối cảnh đó, để tạo nên sức mạnh, đi tới thành công, Đảng bộ quận xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ quận có ý nghĩa quyết định. Tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11), phát động mạnh mẽ, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ coi đây là yếu tố quan trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh, cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, vừa nâng cao năng lực đề ra chủ trương, vừa đổi mới công tác xây dựng, ban hành nghị quyết đẩy mạnh công tác dân vận, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh của nhân dân. Theo đó phát huy tốt vai trò tập thể, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong các đơn vị, phòng, ban, phường và quận Dương Kinh.

tinh-hinh-phat-trien-quan-duong-kinh-tu-2010-2015Ngư dân phường Hải Thành thu hoạch tôm nuôi công nghiệp.

Sự nỗ lực của Đảng bộ quận cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố giúp quận Dương Kinh từng bước sắp xếp, củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy theo quy định, đặc biệt là khắc phục tình trạng khép kín và hụt hẫng về đội ngũ cán bộ. Đến nay, đội ngũ cán bộ của quận cơ bản đủ về số lượng, được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền được nâng lên. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội được khẳng định, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận trong nhiệm kỳ qua.

Đáng chú ý, bộ mặt đô thị quận nhiều đổi mới, khang trang, sạch đẹp hơn gắn liền với công tác quy hoạch và quản lý nhà nước về đô thị, giao thông, tài nguyên môi trường ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đời sống văn hóa xã hội được quan tâm. Giáo dục có chuyển biến tích cực, chất lượng, thành tích được nâng cao; công tác y tế, dân số đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, sức khỏe của người dân được chăm lo. Quận huy động và dành một nguồn lực đáng kể bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các gia đình chính sách được chăm lo chu đáo, số hộ nghèo giảm rõ rệt. Đây cũng chính là một điều kiện cơ bản để an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của quận tiếp tục được ổn định và giữ vững.

Khai thác mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế cho phát triển

Với đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng qua địa bàn, tại quận Dương Kinh một loạt dự án lớn về hạ tầng giao thông, đô thị, thương mại-dịch vụ với quy mô đồng bộ, hiện đại đang và sẽ được quan tâm đầu tư, xây dựng. Với ý chí, sự năng động, sức sáng tạo của vùng đất và con người Dương Kinh, 5 năm tới, quận Dương Kinh có nhiều cơ hội để phát triển. Đảng bộ quận Dương Kinh sẽ tập trung khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị, ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, đưa kinh tế của quận phát triển mạnh mẽ, văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, QPAN được giữ vững. Ba khâu đột phá được Đảng bộ quận lựa chọn và thúc đẩy thực hiện quyết liệt trong nhiệm kỳ tới là tập trung xây dựng hạ tầng giao thông, thương mại, đặc biệt là thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin; tạo chuyển biến toàn diện, sâu sắc về CCHC gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác cán bộ và phòng, chống tham nhũng lãng phí.

Theo đó, Đảng bộ quận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả qui hoạch tổng thể phát triển KT-XH quận Dương Kinh đến năm 2020, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; thu hút các dự án đầu tư có sức cạnh tranh cao; tạo liên kết gắn bó giữa các địa phương để thu hút các nguồn vốn đầu tư, phát triển các loại hình dịch vụ như hệ thống kho bãi trung chuyển hàng hóa, dịch vụ vận tải, bến bãi; hệ thống nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, hội chợ, tài chính, ngân hàng, bệnh viện, trường học… Quận tiếp tục quan tâm tạo điều kiện phát triển nuôi trồng thủy sản tại các phường Tân Thành, Hải Thành; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đưa cơ cấu kinh tế của quận ngày càng hợp lý và hiệu quả hơn. Từ đó, tiềm lực kinh tế của quận được củng cố và tăng cường, đô thị phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao…

Phát huy bài học kinh nghiệm trong 5 năm qua, đặc biệt là về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng theo hướng trọng tâm, trọng điểm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Dương Kinh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quận Dương Kinh trở thành trung tâm phát triển dịch vụ thương mại, văn hóa thể thao lớn của thành phố, đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi Kết luận 72-KL/BCT và Nghị quyết 32-NQ/BCT của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ quận, 5 năm qua, kinh tế quận Dương Kinh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế ngày càng hợp lý, theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại- dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp (năm 2015: thương mại dịch vụ 32%, công nghiệp xây dựng 62%, nông nghiệp 6%; tỷ lệ tương ứng năm 2010 là 24,4%; 66,1% và 9,5%). Tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất trên địa bàn quận đạt 12,24%; giá trị thương mại dịch vụ tăng 15,87%; sản xuất nông nghiệp, thủy sản hằng năm tăng 3,1%, riêng thủy sản tăng bình quân 6%. Hiện trên địa bàn quận có hơn 300 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng gần 100 doanh nghiệp so với năm 2010; có 61 trang trại tổng hợp và 116 gia trại. 5 năm, quận thu hút 4.415 tỷ đồng vốn đầu tư xã hội; thu ngân sách đạt 546,8 tỷ đồng; cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển và các hoạt động của quận.

Theo Báo Hải Phòng

Translate »