Trang chủ » Thời Sự » Lịch giờ tàu hỏa Hải Phòng – Hà Nội, Hà Nội – Hải Phòng

Lịch giờ tàu hỏa Hải Phòng – Hà Nội, Hà Nội – Hải Phòng

Bảng cung cấp thông tin lịch giờ tàu hỏa chạy tuyến từ Hải Phòng đi Hà Nội, và từ Hà Nội đi Hải Phòng, dừng đón trả khách tại các ga nào và mang xe máy đi tàu cụ thể ra sao.

1. Giờ tàu chạy xuất phát từ Hải Phòng đi Hà Nội:

Số hiệu tàu

Giờ khởi hành

Giờ đến

Ga đỗ đón/trả
hành khách

Xe máy

LP2 (Nhanh)

6h10

Ga Long Biên 8h40 – Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên – Nhận xe máy đi ga Gia Lâm
LP6 (Nhanh)

8h55

Long Biên 11h15 (Thứ 7, CN, lễ, Tết vào ga Hà Nội) – Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên – Nhận xe máy đi ga Gia Lâm. Thứ 7, CN, Lễ, Tết nhận về ga Hà Nội
LP8 (Nhanh)

15h10

Ga Long Biên 17h40 – Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên – Nhận xe máy đi ga Gia Lâm
HP2 (Nhanh)

18h40

Ga Hà Nội 21h05 – Hải Dương, Gia Lâm, Hà Nội – Nhận xe máy đi ga Hà Nội
HP4 (Nhanh)

8h00

Ga Hà Nội 10h25

(CN, lễ, Tết vào ga Hà Nội)

– Thượng Lý, Hải Dương, Gia Lâm, Long Biên

2. Giờ tàu chạy xuất phát từ Hà Nội đi Hải Phòng:

Số hiệu tàu

Giờ khởi hành

Giờ đến ga Hải Phòng

Ga đỗ đón/trả
hành khách

Xe máy

HP1 (Nhanh) Ga Hà Nội 6h00

8h15

– Gia Lâm, Hải Dương, Phú Thái, Hải Phòng – Nhận xe máy từ ga Hà Nội về ga Hải Phòng
LP3 (Nhanh) Ga Long Biên 9h30

12h10

– Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Hải Phòng – Nhận xe máy từ ga Gia Lâm về ga Hải Phòng
LP5 (Nhanh) Ga Long Biên 15h35 (Thứ 7, CN, Lễ, Tết chạy tại ga Hà Nội lúc 15h25)

18h00

– Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Hải Phòng – Nhận xe máy từ ga Gia Lâm về ga Hải Phòng. Thứ 7, CN, Lễ, Tết nhận tại ga Hà Nội
LP7 (Nhanh) Ga Long Biên 18h10

20h35

– Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Hải Phòng  – Nhận xe máy từ Gia Lâm về Hải Phòng
HP3 (Nhanh) Ga Long Biên 17h00

19h28

– Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Hải Phòng
Translate »