Trang chủ » Thời Sự » Kiến Thụy: Số biên chế thực tế còn thấp so với được giao

Kiến Thụy: Số biên chế thực tế còn thấp so với được giao

Kiến Thụy: Số biên chế thực tế còn thấp so với được giao. Sáng 24-9, Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tại UBND huyện Kiến Thụy về việc thực hiện các Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về tổng biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước năm 2015 và số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Ông Lê Quang Thoan, Phó trưởng ban chủ trì; cùng dự có đại diện một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo, năm 2015 UBND huyện Kiến Thụy được thành phố giao 92 biên chế hành chính và 73 biên chế sự nghiệp nhà nước. Số biên chế hành chính hiện có là 79 người và 67 người thuộc biên chế sự nghiệp. Tổng số cán bộ, công chức xã, thị trấn được giao là 412 người. Theo đánh giá, công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo cán bộ, công chức nhà nước và đơn vị sự nghiệp được huyện thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật, không vượt quá biên chế thành phố giao.

Tuy nhiên số biên chế được giao hiện nay còn thấp so với yêu cầu thực tế của huyện. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát các chức danh hoạt động không chuyên trách, xác định số lượng người cần thiết; qua đó đã bố trí 1.139 cán bộ hoạt động không chuyên trách (trong đó ở cấp xã là 320 người, ở thôn và tổ dân phố là hơn 800 người).

Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị huyện bám sát các hướng dẫn của thành phố và các ngành chức năng, nghiên cứu để có phương án tối ưu trong việc sử dụng số biên chế được giao, đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất, tránh nơi thừa nơi thiếu; quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, bố trí cán bộ hợp lý; làm tốt công tác tuyển dụng, khắc phục tình trạng còn chỉ tiêu biên chế nhưng không tuyển đủ cán bộ, ưu tiên tuyển dụng những cán bộ đã làm hợp đồng lâu năm; rà soát, tính toán, bố trí cán bộ không chuyên trách ở địa phương hợp lý theo hướng tăng cường kiêm nhiệm, giảm số lượng cán bộ nhưng vẫn phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động.

Theo ANHP

Translate »