Trang chủ » Thời Sự » Hồng Bàng: Sắp xếp lại tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với thực tế

Hồng Bàng: Sắp xếp lại tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với thực tế

Hồng Bàng: Sắp xếp lại tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với thực tế. Quận ủy Hồng Bàng vừa hoàn tất thủ tục, bàn giao 6 chi bộ cơ sở về Đảng bộ các phường, qua đó, nâng tổng số chi bộ cơ sở được chuyển giao về Đảng bộ các phường từ năm 2014 đến nay là 17 chi bộ.

Việc sắp xếp chi bộ Đảng cơ sở ở quận Hồng Bàng phù hợp với thực tế địa phương, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở quận Hồng Bàng.

Xuất phát từ thực tế cơ sở

Phó bí thư Thường trực Quận ủy Hồng Bàng Trần Quang Tuấn cho biết: Từ năm 2013, Quận ủy Hồng Bàng chủ trương điều chuyển, sắp xếp các chi bộ có dưới 5 đảng viên về đảng bộ phường, giảm đầu mối tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy. Chủ trương này của Quận ủy Hồng Bàng càng có thêm cơ sở thực hiện, khi Thành ủy có Kết luận 12 (năm 2014) về việc sắp xếp lại tổ chức cơ sở đảng.

Qua hơn hai năm thực hiện chủ trương trên, những hạn chế trong hoạt động tổ chức đảng cơ sở bước đầu được khắc phục. Thực tế cho thấy, trên địa bàn quận Hồng Bàng có một số doanh nghiệp nhà nước sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, lực lượng lao động có biến động, nhiều người là đảng viên, sau khi nghỉ chế độ chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú. Do đó, nhiều đảng bộ không bảo đảm quy mô theo quy định.

Các cán bộ, nhân viên bệnh viện chẩn đoán bệnh qua hình ảnh
Các cán bộ, nhân viên bệnh viện chẩn đoán bệnh qua hình ảnh

Theo kết quả khảo sát của Quận ủy Hồng Bàng, thời điểm tháng 11-2013, Quận ủy Hồng Bàng có 107 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trong đó 41 đảng bộ cơ sở và 66 chi bộ cơ sở. Số chi bộ cơ sở có ít đảng viên chiếm tỷ lệ tương đối lớn; 12 chi bộ dưới 5 đảng viên, 15 chi bộ có từ 6 đến 8 đảng viên. Trên rà soát cho thấy, loại hình tổ chức đảng ở một số đơn vị chưa phù hợp, nhất là đối với các cơ sở đảng doanh nghiệp ngoài nhà nước trực thuộc cấp ủy cấp trên cơ sở. Việc Quận ủy phụ trách nhiều đầu mối cơ sở đảng gây khó khăn cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và cấp ủy phụ trách.

Tháng 11-2015, Thường trực Quận ủy làm việc tại 8 chi bộ cơ sở dự kiến sắp xếp, điều chuyển. Qua đó, Quận ủy quyết định điều chuyển 6 chi bộ cơ sở về trực thuộc Đảng ủy các phường sở tại. Việc sắp xếp các tổ chức đảng ở cơ sở bước đầu đáp ứng yêu cầu hoạt động của cả đảng bộ tiếp nhận và chi bộ cơ sở được điều chuyển.

Nâng cao chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở

Theo Phó bí thư Chi bộ Công ty CP Du lịch và dịch vụ Hải Phòng Vũ Đức Pháo, từ khi chuyển tổ chức đảng của công ty về hoạt động tại Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ, tình hình tư tưởng đảng viên của chi bộ ổn định hơn, các đảng viên bám sát các chủ trương của địa phương và quận, thành phố hơn. Mọi hoạt động của chi bộ thuận lợi hơn với sự quan tâm của cấp ủy cơ sở. Thực tế khi cổ phần hóa, số đảng viên của công ty còn 7 người, đảng bộ công ty rút gọn thành chi bộ. Sự thay đổi quy mô ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của cấp ủy; đặc biệt sự phối hợp, trao đổi thông tin của cấp ủy công ty với địa phương sở tại hiệu quả thấp. Do đó, việc các tổ chức đảng được sắp xếp theo đơn vị hành chính phường là điều kiện thuận lợi để chi bộ gần người dân hơn, chịu sự giám sát của nhân dân và tham gia hiệu quả các phong trào, các hoạt động của địa phương…

Bí thư Chi bộ Công ty CP Lâm sản Hải Phòng Vũ Văn Thạnh chia sẻ: Việc điều chuyển chi bộ công ty về trực thuộc Đảng bộ phường Sở Dầu tạođiều kiện cho tổ chức đảng công ty trong chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, tạo thuận lợi cho chi bộ theo dõi, trao đổi thông tin hoạt động của chi bộ với cấp ủy địa phương. Theo Bí thư Đảng bộ phường Minh Khai Trần Thị Lan: Từ năm 2014 đến nay, Đảng bộ phường tiếp nhận 3 chi bộ trực thuộc, các hoạt động của chi bộ từng bước đi vào nền nếp, các đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của công ty và tích cực tham gia công tác xây dựng đảng ở địa phương. Bên cạnh đó, việc điều chuyển góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Theo Bí thư Đảng bộ phường Phan Bội Châu Trần Công Dĩnh: Việc điều chuyển Chi bộ Công ty CP Xây dựng và thương mại Hồng Bàng về trực thuộc Đảng bộ phường tạo sự phong phú, đa dạng các loại hình chi bộ của đảng bộ; góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, KT-XH của địa phương.

Thời gian tới, Quận uỷ Hồng Bàng tiếp tục thực hiện sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận uỷ theo hướng giảm đầu mối, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ các phường đối với các chi bộ trực thuộc, nhất là với các tổ chức đảng ngoài tổ dân phố. Để các chi bộ chuyển đổi hoạt động tốt hơn, Đảng uỷ các phường cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng đảng, gắn bó chặt chẽ với các chi bộ mới chuyển về, giúp các cấp uỷ duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện cho các chi bộ phát huy tốt vai trò.

Theo HP

Translate »