Trang chủ » Thời Sự » Đồ Sơn: Có 30 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016 – 2017

Đồ Sơn: Có 30 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016 – 2017

Đồ Sơn: Có 30 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016 – 2017. Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND Quận nhiệm kỳ 2016-2021.

Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn Trần Văn Dũng cho biết, theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp năm 2015, số đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016- 2021 được bầu là 30 đại biểu. Uỷ ban MTTQ quận giới thiệu 54 người ứng cử đại biểu HĐND quận.

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu HĐND quận, với các thành phần gồm: lĩnh vực công tác Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các phường, xã hội nghề nghiệp và tổ chức kinh tế trên địa bàn. Về cơ cấu, đại biểu HĐND quận có tỷ lệ nữ là 35%, đại biểu trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) là 15%, đại biểu là người ngoài Đảng ít nhất 10%.

Theo HP

Translate »