Trang chủ » Thời Sự » Đề án “Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Hải Phòng” được đánh giá là sơ sài

Đề án “Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Hải Phòng” được đánh giá là sơ sài

Đề án “Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Hải Phòng” được đánh giá là sơ sài. Với mục đích thúc đẩy thực hiện tốt công tác phát triển đô thị, Hải Phòng đang xây dựng Đề án “Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Hải Phòng”. Tuy nhiên, dự thảo của Đề án này trình kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hải Phòng khóa 14 bộc lộ rõ sự chung chung, sơ sài, thậm chí còn sơ sài hơn cả các văn bản pháp luật hiện hành.

Dự thảo Đề án Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị Hải Phòng đã không đối chiếu với Thông tư 19/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng dẫn đến các quy định thiếu chi tiết, sơ sài, chung chung và không thể làm căn cứ để quản lý và cấp phép công trình xây dựng.

Cần thiết ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc

Từ năm 2002 đến nay, quy mô và không gian đô thị của Hải Phòng không ngừng được mở rộng, diện tích tăng 4,7 lần (từ 7.359 ha lên 34.289ha); dân số đô thị tăng 1,5 lần (từ 590.200 người lên 891.100 người); thành phố phát triển thêm 3 quận mới là Hải An, Dương Kinh và Đồ Sơn với 21 phường. Tuy vậy, đô thị Hải Phòng mới phát triển theo chiều rộng mà chưa tập trung phát triển theo chiều sâu, thiếu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội… Nguyên nhân chính là chưa có quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc. Những vấn đề trên càng trở nên bức thiết khi thành phố thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/2009/QĐ-TTg.

Đô thị Hải Phòng
Đô thị Hải Phòng

Với vai trò quan trọng của quy chế trong phát triển đô thị của thành phố, HĐND thành phố Hải Phòng khóa 14 đã đưa quy chế này vào chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 14, trước khi UBND thành phố ban hành. Sở Xây dựng Hải Phòng được UBND thành phố giao lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố Hải Phòng và Viện Quy hoạch là đơn vị thực hiện. Theo đó, mục tiêu của dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố của UBND thành phố nhằm: Quản lý thực hiện theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1448/2009; kiểm soát theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan đô thị trên phạm vi toàn thành phố Hải Phòng; kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị bảo đảm sự phát triển đồng bộ, hài hòa; quy định cụ thể trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc của các cấp chính quyền thành phố.

Quy chế quá chung chung

Tuy nhiên, Dự thảo Đề án Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Hải Phòng lại chưa đáp ứng được những yêu cầu trên. Xét ở góc độ các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung mà một số tỉnh thành đã ban hành như Thanh Hóa, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì Quy chế của các tỉnh này ở phần Quy định chung đã giải thích rõ ràng các từ ngữ để hệ thống lại các khái niệm phục vụ công tác cấp GPXD và quản lý công trình xây dựng như tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái, tum, khoảng lùi, khoảng lùi cho phần công trình phía trên, mật độ, hệ số sử dụng đất… đã được quy định tại các văn bản pháp luật của Bộ Xây dựng như Quy chuẩn 01:2008 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam Quy hoạch Xây dựng, QCVN 03:2009/BXD… Nhưng dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Hải Phòng không hề thống kê lại.

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Hải phòng cũng không thống kê những khu vực đã có quy chế quản lý riêng hoặc quy định quản lý riêng đã được cấp thẩm quyền ban hành như Khu đô thị mới Ngã Năm sân bay Cát Bi,… Quy chế không nêu định hướng cụ thể làm cơ sở để lập nhiệm vụ các đồ án Quy hoạch và thiết kế đô thị, đặc biệt đối với các tuyến phố chính trong khu vực đô thị cũ.

Việc cải tạo các khu nhà chung cư cũ trong khu vực còn lại của đô thị cũ, khu vực còn lại của các đô thị hiện hữu quy chế không định hướng, nhất là các vấn đề gây sức ép lên đô thị: quy mô dân số, tái định cư, đấu nối hạ tầng.

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Hải Phòng không đưa ra được quy chế quản lý cụ thể đối với công trình kiến trúc. Các công trình công cộng, công trình nhà ở, công trình có tính đặc thù chưa được nghiên cứu và đưa ra các giải pháp có tính định lượng. Đa số nói chung chung như “đảm bảo hài hòa với không gian lân cận, phù hợp với ngôn ngữ kiến trúc xung quanh, thống nhất về ngôn ngữ kiến trúc”.

Quy chế cần phải đưa ra những hướng dẫn cụ thể thống nhất, từ đó hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác cấp GPXD và quản lý công trình xây dựng sau giấy phép đối với cơ quan quản lý nhà nước và cần cung cấp được thông tin cần thiết nhất cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu cải tạo, xây dựng công trình. Quy chế cũng cần nêu thật rõ ràng chi tiết, giải thích cho từng trường hợp, từng khu vực, quy định cụ thể hơn về chiều cao của các công trình xây dựng, quan tâm hơn đến việc bảo tồn các công trình kiến trúc văn hóa, lịch sử và các công trình tôn giáo. Bên cạnh đó quy định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm trong quy hoạch đô thị, làm rõ mức độ của các vi phạm và công khai việc xử lý trước dư luận.

Như vậy có thể thấy, việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị Hải Phòng là việc làm cần thiết, nó là định hướng phát triển cho đô thị Hải Phòng và là căn cứ để cơ quan quản lý và cấp GPXD tuân theo, nhằm xây dựng Hải Phòng thành một thành phố xanh – văn minh – hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1 cấp quốc gia. Vì vậy sự cẩu thả của cơ quan chuyên môn khi nghiên cứu và lập Quy chế này sẽ gây lãng phí tiền của của nhà nước và nhân dân. Hệ lụy của nó là đô thi Hải Phòng dù đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng khó tránh khỏi tình trạng chắp vá, phát triển thiếu đồng bộ.

Theo XD

Translate »