Trang chủ » Thời Sự » Bế mạc Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan TP nhiệm kỳ 2015 – 2020

Bế mạc Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan TP nhiệm kỳ 2015 – 2020

Bế mạc Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan TP nhiệm kỳ 2015 – 2020. Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp. Tại phiên bế mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tới dự.

Đại hội bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa 5, nhiệm kỳ 2015– 2020; bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy khối; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối gồm 7 đồng chí. Đồng chí Phạm Xuân Thanh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khối .

Tại ngày làm việc thứ 3, đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu phát huy dân chủ, thảo luận nghiêm túc, làm rõ thêm các nội dung nêu ra tại đại hội. Trên cơ sở đó, lựa chọn 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội lần thứ 5 đề ra gồm: đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu; duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện nói đi đôi với làm.

Đại hội thông qua Nghị quyết với 5 nhóm chỉ tiêu cơ bản gồm: phấn đấu 100% các cấp uỷ cơ sở lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu có hiệu quả phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 Đảng bộ thành phố; phấn đấu 50% các chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; hằng năm có trên 90% số đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu hằng năm toàn Đảng bộ kết nạp từ 220 đảng viên mới trở lên; các đoàn thể chính trị trong khối tiếp tục phấn đấu, giữ vững danh hiệu dẫn đầu phong trào thi đua trong các tổ chức đoàn thể chính trị thành phố.

Để đạt được các mục tiêu này, đại hội thảo luận 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp gồm nhóm giải pháp về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, nhóm giải pháp nâng cao công tác xây dựng Đảng, nhóm giải pháp lãnh đạo hoạt động các đoàn thể.

Nghị quyết khẳng định, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới bám sát các định hướng lớn nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15; chương trình công tác toàn khoá của Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2015-2020, nghị quyết và chủ đề hành động hàng năm của thành phố, cũng như các chủ trương, nghị quyết của các sở, ban, ngành, đơn vị để lãnh đạo cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Theo Báo Hải Phòng

Translate »