Trang chủ » Chủ đề: xã lê lợi

Chủ đề: xã lê lợi

An Dương: Trường tiểu học Lê Lợi lạm thu đầu năm học?

An Dương: Trường tiểu học Lê Lợi lạm thu đầu năm học? Mỗi học sinh phải nộp 400.000 đồng cho tiền xã hội hóa, quỹ hội 230.000 đồng, học sinh lớp 1 phải nộp thêm 1 triệu đồng… và nhiều khoản khác mà không có phiếu thu. Bảng dự toán ...

Translate »