Trang chủ » Chủ đề: xã hòa bình

Chủ đề: xã hòa bình

Hải Phòng có thêm 3 cây di sản Việt Nam

Hải Phòng có thêm 3 cây di sản Việt Nam. Ngày 27/11/2015, dưới sự chủ trì của GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã họp, kiến nghị Chủ tịch VACNE công nhận 40 cây trong danh sách 50 mộc thụ từ các địa phương vừa ...

Thủy Nguyên: Bán thuê ma túy, cả 3 cùng lĩnh án

Thủy Nguyên: Bán thuê ma túy, cả 3 cùng lĩnh án. Phan Văn Tú, sinh 1987; Trịnh Văn Dương, sinh 1985; Phạm Văn Tú, sinh 1990, tuy khác thôn nhưng cùng ở xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên và đều nghiện ma túy, có quen biết nhau. Dương và Anh ...

Translate »