Trang chủ » Chủ đề: thư viện sách

Chủ đề: thư viện sách

9x Hải Phòng với mong muốn mở thư viện sách mini miễn phí

9x Hải Phòng với mong muốn mở thư viện sách mini miễn phí. Mất 10 năm để tập hợp cả nghìn đầu sách ở nhiều lĩnh vực, Hải Đoàn khiến bạn trẻ ngưỡng mộ vì đang sở hữu những thứ ‘có tiền cũng không mua được’. Căn phòng ngủ 13 ...

Translate »