Trang chủ » Chủ đề: táo bàng la

Chủ đề: táo bàng la

Đồ Sơn: Táo Bàng La ngon nức tiếng xa gần

Đồ Sơn: Táo Bàng La ngon nức tiếng xa gần. Táo Bàng La ngon nức tiếng bởi có vị ngọt thanh, giòn, mọng nước mà hiếm loại táo ở nơi khác có được và rất an toàn do không sử dụng thuốc kích thích. Cứ đến tháng 2 Âm lịch, ...

Translate »