Trang chủ » Chủ đề: người lao động hải phòng

Chủ đề: người lao động hải phòng

Hải Phòng phấn đấu tạo 53.000 việc làm trong năm 2017

Hải Phòng phấn đấu tạo 53.000 việc làm trong năm 2017. Thành phố Hải Phòng nhiều năm liền được Bộ LĐTB&XH đánh giá là đi đầu trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm. Những năm qua, được sự quan tâm của Trung ...

Translate »