Trang chủ » Chủ đề: đoàn chèo hải phòng

Chủ đề: đoàn chèo hải phòng

Hương Huế – nghệ sĩ trẻ tài năng của Đoàn chèo Hải Phòng

Hương Huế – nghệ sĩ trẻ tài năng của Đoàn chèo Hải Phòng. Thuộc lớp nghệ sĩ trẻ của thành phố, diễn viên chèo Vũ Thị Huế (nghệ danh Hương Huế, công tác tại đoàn chèo Hải Phòng) từng để lại ấn tượng với khán giả qua nhiều vai diễn ...

Translate »