Trang chủ » Chủ đề: công nghiệp hải phòng

Chủ đề: công nghiệp hải phòng

Hải Phòng dẫn đầu cả nước về tăng trưởng công nghiệp

Hải Phòng dẫn đầu cả nước về tăng trưởng công nghiệp. Tháng 2-2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cả nước tăng 15,2% so với cùng kỳ, lý giải từ Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội của Tổng cục Thống kê, nguyên nhân có mức ...

Bao giờ có máy cơ khí nông nghiệp “Made in Hải Phòng”?

Bao giờ có máy cơ khí nông nghiệp “Made in Hải Phòng”? Là thành phố có truyền thống về sản xuất công nghiệp, nhưng để phục vụ yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng Hải Phòng hiện lại phụ thuộc phần ...

Hải Phòng: Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 15,2%

Hải Phòng: Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 15,2%. Theo công bố mới nhất của Tổng cục thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 9/2015 ước tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công ...

8 tháng, chỉ số SX công nghiệp của Hải Phòng tăng 14,8%

8 tháng, chỉ số SX công nghiệp của Hải Phòng tăng 14,8%. Theo Bộ Công Thương, sản xuất công nghiệp tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2015 tiếp tục giữ vững xu hướng tăng trưởng khá so với cùng kỳ của hai năm gần đây. Theo đó, tháng 8 ...

Công nghiệp Hải Phòng vững bước phát triển

Công nghiệp Hải Phòng vững bước phát triển. Những ngày này, các nhà máy sản xuất công nghiệp Hải Phòng đang rộn rã không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Các dây chuyền sản xuất nhịp ...

Translate »