Trang chủ » Kinh Tế - Đầu Tư » Vĩnh Bảo: Chú trọng phát triển các vùng sản xuất tập trung

Vĩnh Bảo: Chú trọng phát triển các vùng sản xuất tập trung

Vĩnh Bảo: Chú trọng phát triển các vùng sản xuất tập trung. Những năm qua, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, huyện Vĩnh Bảo phát triển được 156 vùng sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu lớn. Nhờ chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các vùng sản xuất tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Thu nhập tăng cao

Vĩnh Bảo là địa phương có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, chiếm ¼ diện tích canh tác toàn thành phố, với sản lượng lúa hằng năm đạt gần 13 tấn/ha (dẫn đầu thành phố). Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo Nguyễn Trọng Nhưỡng cho biết, để đạt được kết quả này, huyện tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT), đưa cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đặc biệt, 5 năm trở lại đây, huyện đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, cánh đồng mẫu lớn, tạo “đột phá” trong sản xuất nông nghiệp địa phương. Tại các vùng sản xuất tập trung, bà con nông dân áp dụng tiến bộ KHKT và cơ giới hóa vào sản xuất như: máy làm đất, máy cấy, máy gặt đập liên hợp…, qua đó thay đổi tập quán của người nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ, đơn độc chuyển sang sản xuất cộng đồng, giảm số lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác.

Vùng sản xuất tập trung trồng đưa Kim cô nương tại xã Vĩnh An (Vĩnh Bảo).
Vùng sản xuất tập trung trồng đưa Kim cô nương tại xã Vĩnh An (Vĩnh Bảo).

Cụ thể, những vùng trồng rau màu ở các xã Trấn Dương, Vĩnh Tiến, Hiệp Hòa; vùng trồng ngô lai F1 ở xã Tam Đa và vùng trồng 2 vụ rau màu kết hợp với 1 vụ lúa ở xã Tân Hưng, Vĩnh An, Giang Biên thu nhập trung bình cao gấp 2-2,5 lần so với trồng lúa. Đối với vùng lúa chất lượng cao trồng các giống lúa nếp thơm, RVT, NDD5…, thu nhập gấp 1,3-1,5 lần so với gieo cấy lúa thường 2 vụ. Còn những vùng giống (chủ yếu là sản xuất giống lúa) tại các xã Vinh Quang, Nhân Hòa, Vĩnh Phong, Tiền Phong, Liên Am, Tân Liên, Đồng Minh, các đơn vị đều ký hợp đồng sản xuất trong vùng ít nhất 5 năm, đem lại hiệu quả cao hơn sản xuất lúa thường từ 1,5-2 lần. Đặc biệt, vùng sản xuất lúa lai F1 ở xã Nhân Hòa cho thu nhập gấp 2,5 lần so với trồng lúa thường trước đây. Bên cạnh đó, những vùng trồng cây công nghiệp đặc thù, có tính dài hạn như trồng cói ở xã Vĩnh Tiến, Cổ Am; vùng trồng hoa cây cảnh ở xã Hiệp Hòa, Hùng Tiến được triển khai sản xuất từ năm 2011 bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.

Cần liên kết chặt chẽ “4 nhà”

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vĩnh Bảo, hiện nay, diện tích các cây trồng có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn đạt gần 700 ha, chủ yếu là các cây rau màu như ớt, ngô, dưa, khoai tây, lúa giống. Năm 2015, toàn huyện có 94 trang trại chăn nuôi gia công theo hình thức liên doanh với các doanh nghiệp, với quy mô 600 con/ trang trại đối với trang trại lợn, 3.000-8.000 con/trang trại đối với các trang trại gà. Tại nhiều địa phương hình thành mô hình “tổ hợp tác” trong khâu làm đất như xã Cộng Hiền, Hòa Bình, Vinh Quang, Việt Tiến, Cổ Am… tổ chức sản xuất theo kế hoạch đề ra. Thông qua việc liên kết sản xuất, người nông dân được tiếp cận tiến bộ KHKT về giống, kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh đồng bộ và ứng dụng nhiều phương pháp bảo vệ môi trường hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Nhưỡng cho rằng, mặc dù huyện phát triển được 156 vùng sản xuất hàng hóa tập trung, với tổng diện tích 1.858 ha; 7 vùng cánh đồng mẫu lớn với diện tích 210 ha, nhưng số lượng và quy mô các vùng chưa tương xứng với tiềm năng của các xã. Do đó, hiệu quả đạt được tại nhiều vùng chưa cao và chưa bền vững. Hơn nữa, việc liên doanh, liên kết tổ chức sản xuất tại một số vùng sản xuất tập trung chưa chặt chẽ, thiếu doanh nghiệp tham gia đầu tư và tiêu thụ sản phẩm.

Thời gian tới, để nông dân ổn định phát triển sản xuất tại các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, huyện Vĩnh Bảo đẩy mạnh liên kết “4 nhà”, mở rộng việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Trước hết, huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi giải quyết các thủ tục giao đất, cho thuê đất, GPMB, thực hiện chính sách ưu đãi của thành phố cho các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, thủy sản… trên địa bàn. Đồng thời vận động, khuyến khích nông dân dồn điền đổi thửa tạo vùng sản xuất tập trung. Tiếp thu, ứng dụng KHKT vào sản xuất theo phương hướng đi tắt, đón đầu về giống, kỹ thuật canh tác, kỹ thuật nuôi trồng, cơ giới hóa… Để được cung cấp giống, vốn và bao tiêu sản phẩm, các địa phương mở rộng liên kết chặt chẽ, ký hợp đồng với các doanh nghiệp…

Việc phát triển các vùng sản xuất tập trung cần có sự liên kết chặt chẽ “4 nhà” để nâng cao hiệu quả trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đây là hướng đi quan trọng giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây trồng và vật nuôi, tạo ra hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Theo Báo Hải Phòng

Translate »