Trang chủ » Kinh Tế - Đầu Tư » Techcombank mua 500 tỷ đồng trái phiếu chính quyền Hải Phòng

Techcombank mua 500 tỷ đồng trái phiếu chính quyền Hải Phòng

Techcombank mua 500 tỷ đồng trái phiếu chính quyền Hải Phòng. Được sự đồng ý của Bộ Tài chính tại Văn bản số 8515/BTC-TCNH ngày 24-6-2015 về Đề án trái phiếu chính quyền địa phương năm 2015 của thành phố Hải Phòng, được sự ủy quyền của UBND thành phố, Sở Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TCB) tổ chức triển khai phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng năm 2015.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, kỳ hạn phát hành theo kế hoạch được duyệt là 5 năm với khối lượng phát hành là 500 tỷ đồng. Phương thức phát hành theo dự kiến là bảo lãnh phát hành với lãi suất đăng ký được Bộ Tài chính phê duyệt theo lãi suất Chính phủ phiên gần nhất cộng thêm biên độ trội tối đa là 1,1%/năm.

Đến nay, khối lượng thực tế phát hành là 500 tỷ đồng (đạt 100% theo kế hoạch). UBND thành phố đã giao Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) được bảo lãnh phát hành với lãi suất phát hành là 7,5%/năm, tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 12 tháng một lần kể từ ngày phát hành trái phiếu, tiền gốc được thanh toán một lần vào ngày trái phiếu đáo hạn.

Đơn vị mua trái phiếu là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TCB) với tổng giá trị mua là 500 tỷ đồng trong thời hạn 5 năm.

Theo ANHP

Translate »