Trang chủ » Kinh Tế - Đầu Tư » Nhựa Tiền Phong tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016

Nhựa Tiền Phong tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016

Nhựa Tiền Phong tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của CTCP Nhựa thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) tại Hải Phòng sáng 26/03, Tổng Công ty Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) – cổ đông sở hữu trên 37% bất ngờ đề nghị nâng mức cổ tức chi trả năm 2015 thêm 20% bằng cổ phiếu. Theo đó, mức cổ tức năm 2015 sẽ nâng từ 25% theo tờ trình tại Đại hội lên 45%.

Cụ thể, theo tờ trình tại Đại hội, với mức lợi nhuận sau thuế năm 2015 hơn 366.5 tỷ đồng, HĐQT đã trình cổ đông phương án chia cổ tức với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt (đã thanh toán đợt 1/2015 với tỷ lệ 15% ngày 28/01/2016).

Tuy nhiên, theo báo cáo của Kế toán trưởng ngay tại Đại hội, cổ đông lớn SCIC đã đề xuất NTP trả cổ tức năm 2015 thêm 20% bằng cổ phiếu. HĐQT đã thực hiện xin ý kiến cổ đông, biểu quyết tại Đại hội và đã được ĐHĐCĐ thông qua phương án này. Do vậy, mức cổ tức năm 2015 sẽ nâng từ 25% lên 45%.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của NTP được tổ chức tại Hải Phòng sáng ngày 26/03
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của NTP được tổ chức tại Hải Phòng sáng ngày 26/03

Về kế hoạch kinh doanh cho năm 2016, NTP dự kiến doanh thu bán sản phẩm 3,900 tỷ đồng, với sản lượng sản phẩm tiêu thụ 78,000 tấn. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 415 tỷ đồng với mức cổ tức dự kiến năm 2016 tỷ lệ 25%.

Bắt đầu phần thảo luận, câu hỏi đầu tiên được cổ đông thắc mắc là vấn đề thoái vốn của SCIC tại NTP. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Chí Thành – Phó TGĐ SCIC cho biết, căn cứ vào vấn đề pháp lý, SCIC thực hiện theo Nghị định 151 về hoạt động của SCIC. Tuy nhiên, theo văn bản từ Chính phủ đã cho phép SCIC chủ động chọn thời điểm thoái vốn, tính toán các yếu tố hiệu quả kinh tế. Với NTP, hoạt động của Công ty đang duy trì tốt với thị phần giữ vững tại miền Bắc là 65% và cả nước là 27%. Với tình hình như vậy, hiện SCIC vẫn chưa có lý do kinh tế để thoái vốn tại NTP.

Với câu hỏi về việc cổ đông lớn đăng ký mua liên quan đến việc thoái vốn của SCIC hoặc cổ đông lớn SCG của Thái Lan muốn đăng ký mua, đại diện SCIC cho biết, NTP là doanh nghiệp niêm yết nên nếu có thoái vốn, SCIC sẽ thực hiện theo phương án đấu giá công khai. Riêng đối với vấn đề cổ đông SCG của Thái Lan muốn mua cổ phần của NTP từ SCIC sẽ còn phụ thuộc vào các quy định liên quan đến sở hữu nước ngoài, để việc này thông qua cần rất nhiều yếu tố như: Các quy định liên quan đến nới room, nâng tỷ lệ sở hữu được thông qua tại ĐHĐCĐ NTP hay NTP có chấp nhận rút những ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không.

Theo VS

Translate »