Trang chủ » Kinh Tế - Đầu Tư » Hải Phòng thiếu hụt nguồn vốn đầu tư công

Hải Phòng thiếu hụt nguồn vốn đầu tư công

Hải Phòng thiếu hụt nguồn vốn đầu tư công. Theo Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư (KHĐT) Dương Ngọc Tuấn, khó khăn lớn nhất khi xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016 và 5 năm 2016- 2020 là nhu cầu gấp 4- 5 lần khả năng đáp ứng về nguồn vốn. Căn cứ báo cáo của các sở, ngành, quận, huyện, các chủ đầu tư, Sở KHĐT xây dựng dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tới của thành phố.

Nhu cầu lớn

Theo Giám đốc Sở KHĐT Dương Ngọc Tuấn, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020 phải gắn với thực hiện kế hoạch phát triển KTXH thành phố, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

Theo đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của thành phố trong 5 năm 2016- 2020 là 74.772 tỷ đồng. Trong đó, nguồn đề nghị từ ngân sách thành phố và các nguồn vốn khác do thành phố quản lý là 38.211 tỷ đồng; nguồn ngân sách trung ương là 36.560 tỷ đồng. Cụ thể, nhu cầu vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016- 2020 gồm thanh toán các khoản vay đến hạn phải trả là 1950 tỷ đồng; đối ứng các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, trái phiếu Chính phủ, ODA là gần 7000 tỷ đồng; 120 dự án hoàn thành và chuyển tiếp cần 3807 tỷ đồng; 69 dự án đã phê duyệt nhưng chưa được bố trí vốn ngân sách thành phố để thực hiện cần 1384 tỷ đồng; 216 dự án mới với số vốn 21.072 tỷ đồng; đầu tư theo các chương trình thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố là 3000 tỷ đồng. Nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016- 2020 với 68 dự án hoàn thành và chuyển tiếp là 15.274 tỷ đồng; 43 dự án mới thực hiện Kết luận 72 của Bộ Chính trị cần 21.286 tỷ đồng…

cung-van-hoa-thieu-nhi-hai-phongCông trình Cung văn hóa thiếu nhi thành phố được đầu tư xây dựng khang trang từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Cũng theo Sở KHĐT, hiện thành phố còn 58 dự án đang được trung ương hỗ trợ vốn đầu tư với tổng mức đầu tư 27.678 tỷ đồng; đã bố trí vốn đến tháng 5- 2015 là 7161 tỷ đồng, nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016- 2020 là 19.400 tỷ đồng, trong đó nhu cầu đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương là 14.138 tỷ đồng. Để bảo đảm tiến độ các dự án được phê duyệt, nhu cầu vốn năm 2016 từ ngân sách trung ương là 8655 tỷ đồng.

Với các dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, năm 2016, nhu cầu theo tiến độ thực hiện chương trình và dự án đã được phê duyệt khoản gần 7000 tỷ đồng…

Khả năng đáp ứng hạn chế

Với vai trò tham mưu, đề xuất, Sở KHĐT xây dựng 2 phương án cân đối nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư công giai đoạn 2016- 2020. Tuy nhiên, phương án nào cũng thấy thiếu trước, hụt sau, rất khó đáp ứng theo nhu cầu. Cụ thể, sau khi trừ 15% dự phòng, vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương mới đáp ứng nhu cầu của các dự án hoàn thành, chuyển tiếp và cơ bản đáp ứng nhu cầu của các dự án khởi công mới thực hiện Kết luận 72 của Bộ Chính trị, còn lại các dự án khác chưa có nguồn bố trí; các nguồn vốn của thành phố, gồm cả vốn vay chỉ đáp ứng gần 32,4% nhu cầu.

Cũng như vậy, năm 2016, theo tính toán của Sở KHĐT, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương là 974,7 tỷ đồng, tăng 10% so với kế hoạch năm 2015. Số vốn này chỉ tập trung bố trí cho các dự án hoàn thành trước ngày 31- 12- 2015 và các dự án chuyển tiếp, trong đó ưu tiên các dự án còn nợ đọng xây dựng cơ bản, không bố trí vốn cho các dự án khởi công mới do không đủ nguồn. Ngoài ra, dự án mở rộng khu bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi được hỗ trợ từ ngân sách trung ương khoảng 2110 tỷ đồng. Như vậy, so với nhu cầu hơn 8655 tỷ đồng mới đáp ứng một phần. Còn nguồn vốn từ ngân sách thành phố, khả năng cân đối chỉ khoảng 2141 tỷ đồng, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu. Trong đó, ưu tiên bố trí thanh toán các khoản nợ đến hạn phải trả khoảng 287,8 tỷ đồng; đối ứng các dự án ODA, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách trung ương (cần khoảng 694,4 tỷ đồng), số còn lại không đáng kể.

Ngoài ra, khi thực hiện kế hoạch đầu tư công cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1- 2015 nhưng hướng dẫn thực hiện chưa kịp thời. Đây là lần đầu cả nước triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung mới, lại triển khai trong thời gian gấp nên cũng có một vài lúng túng, vướng mắc. Việc quy định thời gian xin ý kiến HĐND cấp tỉnh, thành phố và trình Bộ KHĐT thẩm định dự kiến kế hoạch đầu tư công cũng chưa thật phù hợp. Cụ thể, theo yêu cầu của Bộ KHĐT, quy trình lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020 gồm 3 lần dự thảo, lần thứ nhất gửi về Bộ trước ngày 31- 3- 2015; lần thứ 2 trước ngày 30- 6- 2015 và lần thứ 3 trước ngày 20- 11- 2015. Nhưng HĐND chỉ họp 2 lần/năm vào tháng 7, tháng 12 và theo quy định của Luật Đầu tư công, việc xin ý kiến HĐND thành phố về dự kiến kế hoạch phải thực hiện trước khi gửi Bộ KHĐT thẩm định. Tuy nhiên, đó chỉ là thủ tục. Vấn đề quan trọng nhất là làm sao bảo đảm cân đối giữa nhu cầu và nguồn lực từ ngân sách, kế hoạch đầu tư công mới thật sự có ý nghĩa.

Theo Báo Hải Phòng

Translate »