Trang chủ » Kinh Tế - Đầu Tư » Hải Phòng: Nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 ở mức cao

Hải Phòng: Nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 ở mức cao

Hải Phòng: Nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 ở mức cao. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020 đang được các ngành thành phố khẩn trương chuẩn bị, xin ý kiến Trung ương để trình HĐND thành phố vào kỳ họp tới.

Sau khi được phê duyệt, đây là “chốt cứng” để thực hiện trong suốt 5 năm, mọi sự thay đổi, điều chỉnh sẽ rất khó khăn nên cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là những bất cập nảy sinh giữa nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn vốn.

Tính toán, rà soát để cân đối

Giám đốc Sở Kế hoạch-đầu tư Dương Ngọc Tuấn cho biết, dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công của thành phố gồm vốn ngân sách trung ương, vốn của thành phố (tính cả các nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương và các khoản vay đầu tư cơ sở hạ tầng) giai đoạn 2016- 2020 là 40.690 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương là 10.264 tỷ đồng (vốn trong nước 6827 tỷ đồng; vốn nước ngoài 3436 tỷ đồng). Nguồn vốn của thành phố là 30.441 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa 14, UBND thành phố báo cáo nhu cầu vốn ngân sách trung ương là 36.561 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn ngân sách thành phố, nhu cầu vốn đầu tư trung hạn 5 năm của các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư là 38.211 tỷ đồng. Như vậy, nhu cầu rất lớn, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách.

Dự án xây dựng Khu huấn luyện đua thuyền ở thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên) là 1 trong số các dự án chuyển sang cân đối bằng nguồn vốn ngân sách của thành phố
Dự án xây dựng Khu huấn luyện đua thuyền ở thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên) là 1 trong số các dự án chuyển sang cân đối bằng nguồn vốn ngân sách của thành phố

Nhìn thấy rõ thực trạng này, đặc biệt là yêu cầu khắt khe của Luật Đầu tư công, thực hiện QĐ số 40 ngày 14- 9- 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 916 ngày 5- 2- 2016 của Bộ KHĐT, UBND thành phố xác định lại nhu cầu của các dự án đủ điều kiện bố trí vốn trung ương giai đoạn 2016- 2020 là 9443 tỷ đồng. Mặt khác, qua rà soát lại các dự án đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, UBND thành phố xác định lại nhu cầu vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố trong 5 năm tới là 15.886 tỷ đồng. Theo đó, có sự rút gọn, giảm bớt để nhu cầu đầu tư gần hơn với khả năng cân đối nguồn vốn trung ương, thành phố.

Tuy nhiên, hiện nay ngân sách trung ương không có khả năng hỗ trợ tất cả dự án đã được phê duyệt, một số dự án phải chuyển sang sử dụng vốn ngân sách thành phố, nên áp lực đối với ngân sách thành phố trong những năm tới không nhỏ. Đó là chưa kể còn 58 dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư nhưng chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, chưa đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn trung hạn 2016- 2020 với nhu cầu nguồn vốn gần 6000 tỷ đồng. Rõ ràng, dù rất cố gắng nhưng còn nhiều bất cập giữa khả năng cân đối vốn và nhu cầu đầu tư.

Cân nhắc kỹ hiệu quả và sự cần thiết

Với khả năng tổng nguồn vốn đầu tư công không mấy dồi dào, các dự án được phê duyệt cũng phải đáp ứng yêu cầu khá chặt chẽ của Luật Đầu tư công, có thể nói đã hết thời các địa phương, đơn vị xây dựng danh mục dài dằng dặc các dự án cần đầu tư. Thay vào đó phải chọn lựa, cân nhắc kỹ lưỡng về hiệu quả và sự cần thiết. Giám đốc Sở KHĐT Dương Ngọc Tuấn cho biết, phương án phân bổ các nguồn vốn phải căn cứ vào khả năng cân đối nguồn vốn và các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên. Theo đó, nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ theo đúng danh mục và mức vốn cho từng dự án, chương trình theo kế hoạch của trung ương giao. Các nguồn vốn của thành phố có khoảng 30.441 tỷ đồng, dự phòng 10%, chỉ còn hơn 27.397 tỷ đồng phân bổ. Nguồn vốn này cũng được bố trí theo thứ tự ưu tiên như ghi thu- ghi chi tiền sử dụng đất (6250 tỷ đồng); thanh toán các khoản đến hạn phải trả (1519 tỷ đồng); bố trí vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA (3108 tỷ đồng); bố trí vốn cho các dự án, công trình của thành phố 16.520 tỷ đồng, bao gồm 40% (6608 tỷ đồng) phân cấp cho cấp huyện, quận; 60% (9912 tỷ đồng) bố trí cho các chương trình của thành phố và các dự án do các sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố làm chủ đầu tư.

Như vậy, cần có sự thay đổi về tư duy trong xây dựng danh mục và thực hiện dự án. Đây là vấn đề cần quan tâm vì theo Giám đốc Sở KHĐT Dương Ngọc Tuấn, vẫn có địa phương xây dựng danh mục hàng trăm dự án rồi “kính chuyển” lên thành phố xét duyệt. Như thế sẽ rất khó để bố trí dự án. Hơn nữa, từ năm 2016, thành phố đẩy mạnh phân cấp thực hiện nguồn vốn đầu tư công, theo đó lãnh đạo các ngành, các địa phương sẽ có thêm quyền hạn nhưng đồng thời gắn với trách nhiệm nặng nề về các quyết định đầu tư và hiệu quả đầu tư các dự án. Với cách làm này, hiệu quả đầu tư công được nâng lên, các nguồn vốn được phát huy và từng bước khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, “tiền trảm hậu tấu” gây nợ đọng xây dựng cơ bản như những năm trước.

Theo HP

Translate »