Trang chủ » Kinh Tế - Đầu Tư » Hải Phòng: 8 DN xăng dầu chưa bảo đảm điều kiện hoạt động

Hải Phòng: 8 DN xăng dầu chưa bảo đảm điều kiện hoạt động

Hải Phòng: 8 DN xăng dầu chưa bảo đảm điều kiện hoạt động. Theo báo cáo của Sở Công thương, hiện trên địa bàn thành phố có 24 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tồn chứa xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Riêng về kinh doanh, tồn chứa khí hóa lỏng gồm 16 đơn vị, doanh nghiệp; trong đó KCN Đình Vũ có 9 đơn vị (2 đơn vị đã được cấp phép, 7 đơn vị chưa được cấp phép).

hai-phong-8-dn-xang-dau-chua-bao-dam-dieu-kien-hoat-dongMột doanh nghiệp kinh doanh, tồn chứa dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại KCN Đình Vũ chưa đảm bảo đủ điều kiện

Đáng chú ý là hiện có 8 doanh nghiệp chưa đảm bảo đủ điều kiện hoạt động của pháp luật do chưa có giấy đủ điều kiện chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26-11-2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, tồn tại chủ yếu tại KCN Đình Vũ (7 đơn vị) và huyện An Dương (1 đơn vị).

Nguyên nhân là nhiều doanh nghiệp được thành lập và tồn tại từ trước các quy định của pháp luật, do đó chưa đáp ứng được các quy định về thiết kế trong khi sự phối hợp giữa các sở, ngành trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động của chi nhánh khi thực hiện dự án đầu tư chưa chặt chẽ; chưa kịp thời kiểm tra, xử lý.

Sở Công thương cho biết sẽ phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng thực hiện khắc phục các vi phạm về khoảng cách an toàn, hoàn thiện giấy phép an toàn và cấp giấy đủ điều kiện nạp khí LPG vào chai… để các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động theo quy định.

Theo ANHP

Translate »