Trang chủ » Kinh Tế - Đầu Tư » Dương Kinh: Kiểm kê, thu hồi 16,7ha đất cho dự án sân bay quốc tế Cát Bi

Dương Kinh: Kiểm kê, thu hồi 16,7ha đất cho dự án sân bay quốc tế Cát Bi

Dương Kinh: Kiểm kê, thu hồi 16,7ha đất cho dự án sân bay quốc tế Cát Bi. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, di chuyển một số đơn vị thuộc Bộ Tư Lệnh Hải Quân phục vụ dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi trên địa bàn quận Dương Kinh.

Đến ngày 4-3, Trung tâm phát triển Quỹ đất quận phối hợp với UBND phường Hưng Đạo tiến hành kiểm kê 225/280 hộ dân phải thu hồi đất, tương đương với 421/522 thửa ruộng, với tổng diện tích là 16,7 ha, đạt 76% kế hoạch.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai kiểm kê, thu hồi đất phát sinh một số vấn đề như: còn nhiều ngôi mộ chưa cải táng, mộ vô chủ trong diện tích thu hồi; việc thu hồi phá vỡ hệ thống mương máng tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp gây ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác khác.

Để việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đáp ứng yêu cầu, quận Dương Kinh đề nghị thành phố thu hồi diện tích đất không còn khả năng sản xuất nông nghiệp ngoài chỉ giới thu hồi của dự án. Bố trí kinh phí đầu tư hệ thống mương máng tưới, tiêu bảo đảm các diện tích liền kề chưa được thu hồi duy trì hoạt động sản xuất.

Theo yêu cầu của thành phố, đến ngày 25-3 hoàn thành giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư.

Theo HP

Translate »