Trang chủ » Kinh Tế - Đầu Tư » Cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch huyện An Dương

Cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch huyện An Dương

Cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch huyện An Dương. Tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hải Phòng khóa 14 vừa qua, cử tri huyện An Dương đề nghị thành phố quan tâm thực hiện Quy hoạch chi tiết thị trấn An Dương (đã công bố năm 2005); chỉ đạo các ngành triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 huyện An Dương.

can-day-nhanh-tien-do-quy-hoach-huyen-an-duongMột góc thị trấn An Dương

Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009, xác định địa giới hành chính huyện An Dương được điều chỉnh một phần vào quy hoạch mở rộng quận Hồng Bàng, phần còn lại dự kiến hình thành quận Tây Bắc và quận An Dương. Vì vậy, việc lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 thị trấn An Dương và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 huyện An Dương từ khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng được duyệt đến nay là không phù hợp.

Theo Chương trình công tác năm 2015 của UBND thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 26/12/2014, Sở Xây dựng Hải Phòng có nhiệm vụ triển khai Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đô thị An Dương và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đô thị Tây Bắc.

Ngày 2/4/2015, Sở Xây dựng đã có Công văn số 595/SXD-KHTH đề nghị Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) tham gia lập nhiệm vụ và tham gia nghiên cứu Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đô thị An Dương và đô thị Tây Bắc.

Dự kiến, đến tháng 7/2015, hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch, đến quý 4/2016, hoàn thành quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đô thị An Dương và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đô thị Tây Bắc.

Theo Báo Xây Dựng

Translate »