Trang chủ » Bảo Tàng Hải Phòng » Ảnh Hải Phòng » Hình ảnh khu di tích Vương triều Mạc – Điểm du lịch tâm linh Hải Phòng

Hình ảnh khu di tích Vương triều Mạc – Điểm du lịch tâm linh Hải Phòng

Hình ảnh khu di tích Vương triều Mạc – Điểm du lịch tâm linh Hải Phòng. Khu di tích Vương triều Mạc tại thôn Cổ Trai xã Ngũ Đoan huyện Kiến Thụy một điểm đến du lịch văn hóa tâm linh. Dưới đây là một số hình ảnh giới thiệu về một vùng quê còn lưu giữ nhiều di tích cổ với niên hiệu hàng trăm năm tuổi.

Nằm trên địa bàn huyện Kiến Thụy, ngôi chùa Phúc Linh Tự thôn Nhân Trai xã Ngũ Đoan còn lưu giữ được 6 bức tượng đá cổ thời Vương triều Mạc biểu thị cho sự trường tồn của nền văn hóa tâm linh, lịch sử nơi đây
Nằm trên địa bàn huyện Kiến Thụy, ngôi chùa Phúc Linh Tự thôn Nhân Trai xã Ngũ Đoan còn lưu giữ được 6 bức tượng đá cổ thời Vương triều Mạc biểu thị cho sự trường tồn của nền văn hóa tâm linh, lịch sử nơi đây

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(2)

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(3)

Cây cầu bằng đá dẫn vào khu di tích
Cây cầu bằng đá dẫn vào khu di tích

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(5)

Cửa vào khu di tích Vương Triều Mạc
Cửa vào khu di tích Vương Triều Mạc
Đôi nghê đá tại cửa vào
Đôi nghê đá tại cửa vào

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(8)

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(9)

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(10)

Không gian rộng rãi trong khu di tích
Không gian rộng rãi trong khu di tích

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(12)

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(13)

Nơi đặt bia "Chiếu nhường ngôi"
Nơi đặt bia “Chiếu nhường ngôi”
Nội dung trên tấm bia Chiếu Nhường Ngôi của nhà Lê cho nhà Mạc
Nội dung trên tấm bia Chiếu Nhường Ngôi của nhà Lê cho nhà Mạc
Voi, ngựa bằng đá
Voi, ngựa bằng đá
Bút, nghiên mực bằng đá
Bút, nghiên mực bằng đá
Chính điện khu di tích
Chính điện khu di tích

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(19)

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(20)

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(21)

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(22)

Bên trong chính điện khu di tích Vương Triều Mạc
Bên trong chính điện khu di tích Vương Triều Mạc

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(24)

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(25)

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(26)

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(27)

Kiệu vua
Kiệu vua

hinh-anh-khu-di-tich-vuong-trieu-mac-diem-du-lich-tam-linh-hai-phong-(29)

Thanh long đao của vua Mạc Đăng Dung
Thanh long đao của vua Mạc Đăng Dung
Translate »