Trang chủ » Bảo Tàng Hải Phòng » Ảnh Hải Phòng » Hình ảnh đền Bà Đế, Đồ Sơn mới tu sửa lại

Hình ảnh đền Bà Đế, Đồ Sơn mới tu sửa lại

Hình ảnh đền Bà Đế, Đồ Sơn mới tu sửa lại. Qua nhiều lần xây mới các hạng mục công trình đền Bà Đế tại Đồ Sơn, Hải Phòng, lần này được đánh giá là lần tu sửa với quy mô lớn nhất với diện tích lấn biển nhiều nhất và xây lại toàn bộ đền thờ chính.

hinh-anh-den-ba-de-do-son-moi-tu-sua-lai

hinh-anh-den-ba-de-do-son-moi-tu-sua-lai-1

Translate »