Trang chủ » Bảo Tàng Hải Phòng » Bài Hát Về Hải Phòng » Sông Giá chiều hoàng hôn – Đơn ca

Sông Giá chiều hoàng hôn – Đơn ca

Bài hát Sông Giá chiều hoàng hôn, biểu diễn đơn ca nữ.
Nhạc và lời: Việt Cường

1. Chiều xuống bên sườn đồi, một nhánh sông Bạch Đằng. dòng nước êm trôi, Thủy Nguyên quê mình đó. Sông giá chiều ráng đỏ, giữa dòng nước mênh mông. Cô gái Trung Hà nhẹ lướt, con thuyền bồng bềnh trên sông. Nghe tiếng mái chèo khua, nhớ một thời lịch sử, nơi ém quân chiến thắng Bạch Đằng xưa. Tiếng quân hò reo vui mừng thắng trận, vẫn còn đây Hang ốc Minh Tân. Lỹ thép kiên cường bên sông đập Minh Đức, câu hát Đúm hội xuân đã trở thành truyền thống. Những gái trai xoắn xuýt những vòng đu, níu lấy trời xanh chao mình trong gió, vạt nắng chiều hoàng hôn tím đỏ thắp sáng tâm hồn quê hương một ngày mai.

2. Chiều xuống bên sườn đồi, một nhánh sông Bạch Đằng. dòng nước êm trôi, Thủy Nguyên quê mình đó. Sông giá chiều ráng đỏ, giữa dòng nước mênh mông. Cô gái Trung Hà nhẹ lướt, con thuyền bồng bềnh trên sông. Nghe tiếng mái chèo khua, nhớ một thời lịch sử, nơi ém quân chiến thắng Bạch Đằng xưa. Tiếng quân hò reo vui mừng thắng trận, vẫn còn đây Hang ốc Minh Tân. Lỹ thép kiên cường bên sông đập Minh Đức, (câu hát Đúm hội xuân đã trở thành truyền thống. Những gái trai xoắn xuýt những vòng đu, níu lấy trời xanh chao mình trong gió, vạt nắng chiều hoàng hôn tím đỏ thắp sáng tâm hồn quê hương một ngày mai).

Translate »