Trang chủ » Bảo Tàng Hải Phòng » Bài Hát Về Hải Phòng » Gương sáng Phạm Ngọc Đa – Diệu Linh

Gương sáng Phạm Ngọc Đa – Diệu Linh

Bài hát Gương sáng Phạm Ngọc Đa – Thế Vinh

Sáng tác: Thế Vinh

Dòng sông quê hương em bốn mùa phù sa đỏ
Em yêu từng bờ cỏ, từng bờ lúa thơm hương
Ôi Tiên Lãng quê ta, bao con người bất tử
Phạm Ngọc Đa tuổi nhỏ tấm gương soi sáng ngời
Giặc tràn vào quê ta, anh cất giấu cán bộ
Dẫu sa vào tay giặc, anh không khai nửa lời
Phạm Ngọc Đa, chúng em nguyện suốt đời
Học chăm và làm giỏi, yêu ruộng đồng quê ta
Phạm Ngọc Đa, chúng em nguyện noi theo
Tấm gương sáng muôn đời cho tuổi trẻ hôm nay.

Translate »