Trang chủ » Bảo Tàng Hải Phòng » Bài Hát Về Hải Phòng » Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi – Minh Quang

Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi – Minh Quang

Bài hát Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi – Minh Quang.

Sáng tác: Huy Du

1/
Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi
Bạch Long Vĩ thân yêu nắng cháy đỏ sớm chiều
Mênh mang trên đầu sóng,
Mênh mang trên biển Đông
Mắt trông về phía quân thù.
A… giữa sóng cả đại dương nuôi chí can trường
Mang yêu thương tới nơi này
Sóng gió dạn dày, cầm chắc súng trong tay.
A… dưới chiến hào hải đảo xa, sóng nước là nhà
Cho phơi sương dầm nắng
Cho mưa giông biển Đông
Vẫn không nhụt chí căm thù.
Giặc Mỹ vẫn còn tàn phá quê ta
Tổ quốc ơi…
Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi.

2/
Gió bốn phương gieo trên hải đảo thân yêu
Mảnh đất quê hương sóng dạt dào sớm chiều.
Ôi quê hương trìu mến
Ôi quê hương đảo xa
Thiết tha từng bức thư nhà.
A… giữa chiến hào nhìn trời cao, sao sáng quê nhà
Thêm thân yêu đất quê hương
Chí khí thêm quật cường dù đội đất phơi sương.
A… giữa sóng bạc trùng khơi canh gác biển trời
Ta trông xa ngàn hải lý
Ta trông xa nước trời xanh
Giữ cho Tổ quốc yên lành.
Giặc Mỹ vẫn còn tàn phá quê ta
Tổ quốc ơi…
Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi.

Translate »