Trang chủ » Bảo Tàng Hải Phòng » Bài Hát Về Hải Phòng » Cát Hải đảo nhớ – Đăng Dương

Cát Hải đảo nhớ – Đăng Dương

Bài hát Cát Hải đảo nhớ – Hoàng Hữu Doanh.

Sáng tác: Hoàng Hữu Doanh

Translate »