Trang chủ » Bảo Tàng Hải Phòng » Ảnh Hải Phòng » Chùa Hang (Đồ Sơn) – Nét độc đáo tâm linh đất Cảng

Chùa Hang (Đồ Sơn) – Nét độc đáo tâm linh đất Cảng

Chùa Hang (Đồ Sơn) – Nét độc đáo tâm linh đất Cảng. Không chỉ có địa thế độc đáo, chùa Hang Đồ Sơn còn là những chứng tích quý giá liên hệ đến buổi đầu đạo Phật du nhập vào nước ta.

chua-hang-do-son-net-doc-dao-tam-linh-dat-cang

chua-hang-do-son-net-doc-dao-tam-linh-dat-cang-1

chua-hang-do-son-net-doc-dao-tam-linh-dat-cang-2

chua-hang-do-son-net-doc-dao-tam-linh-dat-cang-3Tượng Phật Quang Tổ Sư (Sư Bần, người Thiên Trúc) trong chùa Hang
chua-hang-do-son-net-doc-dao-tam-linh-dat-cang-4

chua-hang-do-son-net-doc-dao-tam-linh-dat-cang-5

chua-hang-do-son-net-doc-dao-tam-linh-dat-cang-6

chua-hang-do-son-net-doc-dao-tam-linh-dat-cang-7

chua-hang-do-son-net-doc-dao-tam-linh-dat-cang-9

chua-hang-do-son-net-doc-dao-tam-linh-dat-cang-10

chua-hang-do-son-net-doc-dao-tam-linh-dat-cang-11

chua-hang-do-son-net-doc-dao-tam-linh-dat-cang-12

Translate »