Trang chủ » Xã Hội » Đồ Sơn: Giám sát thường xuyên đối với 28 tổ chức cơ sở Đảng

Đồ Sơn: Giám sát thường xuyên đối với 28 tổ chức cơ sở Đảng

Năm 2013, Uỷ ban kiểm tra Quận uỷ Đồ Sơn tiến hành giám sát thường xuyên đối với 28 tổ chức cơ sở Đảng (13 đảng bộ, 15 chi bộ) gồm 127 đảng viên, trong đó, 18 đồng chí cấp uỷ viên cùng cấp, 109 cán bộ diện Quận uỷ quản lý.

do-son-giam-sat-thuong-xuyen-doi-voi-28-to-chuc-co-so-dang

Nội dung giám sát việc thực hiện quy trình kiểm điểm đối với tập thể cấp uỷ chi bộ theo tinh thần nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 11) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Kết quả giám sát cho thấy, hầu hết các tổ chức Đảng đều tiến hành triển khai thực hiện nghiêm túc các bước theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Quận uỷ, các báo cáo, hồ sơ tài liệu chuẩn bị đầy đủ, nội dung các văn bản bám sát 3 nội dung Nghị quyết. Trong quá trình triển khai thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính đấu tranh phê bình, tự phê bình. Đánh giá chung, hầu hết các tổ chức Đảng triển khai thực hiện việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 11) đều đạt yêu cầu.

Theo Báo Hải Phòng