Trang chủ » Văn Hóa » Du Lịch » Năm 2016, Cát Bà phấn đấu thu hút 1,65 triệu lượt khách du lịch

Năm 2016, Cát Bà phấn đấu thu hút 1,65 triệu lượt khách du lịch

Năm 2016, Cát Bà phấn đấu thu hút 1,65 triệu lượt khách du lịch. Huyện Cát Hải vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2016, du lịch Cát Bà phấn đấu thu hút 1.650.000 luợt khách; doanh thu từ du lịch, dịch vụ đạt 825 tỷ đồng. Huyện xác định một số nhiệm vụ, giải pháp như tăng cuờng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về công tác văn hóa, du lịch; bảo đảm các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn diễn ra an toàn, tiết kiệm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

Khách du lịch nước ngoài tham quan đảo Cát Dứa thuộc quần đảo Cát Bà
Khách du lịch nước ngoài tham quan đảo Cát Dứa thuộc quần đảo Cát Bà

Năm 2015, tổng số lượt khách du lịch đến Cát Bà đạt hơn 1,56 triệu lượt, tăng 3,6% so với năm 2014; tổng doanh thu từ du lịch – dịch vụ đạt 769 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2014. Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều kế hoạch tổ chức thực hiện chủ đề năm về lĩnh vực du lịch như: Kế hoạch bảo đảm các điều kiện phục vụ mùa du lịch năm 2015; Thông báo triển khai niêm yết giá và bán theo giá niêm yết năm 2015; Tăng cường quản lý và chấn chỉnh các hoạt động du lịch dịch vụ dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5; Kế hoạch tổ chức Hội thảo xúc tiến liên kết, phát triển du lịch Cát Bà xanh.

Theo BHP